FuCo Chinese Herbal Tea
Case size: 12 x 16.9 fl oz.