Tapioca Sticks (White) JLP
Case size: 50 x 5.3 oz.